luni, 2 martie 2015

ACATISTUL ÎNGERULUI PĂZITOR AL ORAȘULUI ALBA IULIA, BONIFACIUS

ACATISTUL ÎNGERULUI PĂZITOR AL ORAȘULUI
ALBA IULIA, BONIFACIUS

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti ; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de 3 ori )
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne curăţeşte păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău cel Sfânt.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, care eşti în Ceruri, Sfânt este Numele Tău, Vie e Împărăţia Ta, pe Pământ fie voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi mereu. Şi ne iartă nouă greşelile noastre şi ajută-ne să iertăm şi noi greşiţilor noştri. Şi fereşte-ne pe noi de ispită şi îndepărtează pe cel rău de la noi.
Că a Ta este Împărăţia, puterea, mărirea și slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, miluieşte-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru, şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu eşti mântuirea neamului creştinesc.


TROPARUL ÎNGERULUI PĂZITOR BONIFACIUS

Către Îngerul Păzitor al orașului Alba Iulia Bonifacius, ne rugăm noi, creștinii acestui oraș, să ne vindece pe noi, păcătoșii, de toate bolile noastre și să ne apere de toți dușmanii văzuți și nevăzuți.

CONDAC 1

Ai primit poruncă de la Domnul Iisus să vii să păzești orașul Alba Iulia încă de la instaurarea la domnie a lui Mihai Viteazul, pentru aceasta noi, creștinii din Alba Iulia, zicem : Aleluia! Aleluia! Aleluia!

ICOS 1

Odată cu venirea pe Pământ ai primit și raze de vindecare, iar noi, creștinii din Alba Iulia, zicem :
Bucură-te, Sfinte Înger, că misiune dumnezeiască faci,
Bucură-te, Sfinte Înger, că ai venit pe Pământ,
Bucură-te, Sfinte Înger, că ești păzitor al orașului de la anul 1600,
Bucură-te, că slujitor al lui Dumnezeu ești,
Bucură-te, că Domnul Iisus ți-a dat această poruncă,
Bucură-te, Sfinte Înger, că raze de vindecare ai,
Bucură-te, Sfinte Înger Păzitor al orașului Alba Iulia, Bonifacius, și ne vindecă pe noi, păcătoșii.
CONDAC 2

Ai gradul ceresc de Înger de Domnie, dar funcția este de Înger Păzitor al orașului Alba Iulia, iar noi, locuitorii orașului, zicem cu veselie : Aleluia! Aleluia! Aleluia!

ICOS 2

Odată cu venirea Ta ca Înger Păzitor al acestui oraș ai primit și trei raze de vindecare, iar noi, cei din Alba Iulia, zicem :
Bucură-te, că ai grad ceresc de Înger de Domnie,
Bucură-te, că funcție de Înger Păzitor al acestui oraș ai,
Bucură-te, că ne poți ajuta,
Bucură-te, că ne poți vindeca,
Bucură-te, că ne poți apăra de cei răi,
Bucură-te, că noi dorim să facem multe spre Slava Sfântă,
Bucură-te, Sfinte Înger Păzitor al orașului Alba Iulia, Bonifacius, și ne vindecă pe noi, păcătoșii.

CONDAC 3

Odată cu preluarea misiunii ai primit o prerogativă specială în dar de la Domnul Iisus - razele de vindecare, iar noi, locuitorii orașului, zicem cu bucurie: Aleluia! Aleluia! Aleluia!
ICOS 3

Nu toți Îngerii Păzitori ai localităților au raze de vindecare, de aceea ar trebui ca noi, cei din Alba Iulia, să-i mulțumim Domnului nostru Iisus Christos pentru acest dar pe care ni l-a dat, de a avea un asemenea Înger Păzitor, și să zicem :
Bucură-te, că ai primit prerogativă specială de la Domnul Iisus,
Bucură-te, că Domnul Iisus ți-a dat poruncă să păzești acest oraș minunat,
Bucură-te, că noi ne străduim să facem multe lucruri bune,
Bucură-te, că ne călăuzești pe drumul cel drept,
Bucură-te, că ne înveți toate cele de folos sufletului,
Bucură-te, că unii dintre noi lucrează pentru Slava lui Dumnezeu,
Bucură-te, Sfinte Înger Păzitor al orașului Alba Iulia, Bonifacius, și ne vindecă pe noi, păcătoșii.

CONDAC 4

Ai un efect vindecător care se aplică tuturor energiilor negative din acest oraș sau deasupra lui, iar noi, locuitorii orașului, zicem cu iubire : Aleluia! Aleluia! Aleluia!
ICOS 4

Acest efect vindecător se numește Efectul Bonifacius, iar noi, locuitorii orașului, zicem :
Bucură-te, că ai un efect vindecător,
Bucură-te, că acest efect se aplică tuturor energiilor negative,
Bucură-te, că efectul acționează atât în oraș, cât și deasupra lui,
Bucură-te, că acest efect se numește Bonifacius,
Bucură-te, că și noi vom beneficia de aceste vindecări,
Bucură-te, că ne ajuți să nu mergem pe căi rătăcite,
Bucură-te, Sfinte Înger Păzitor al orașului Alba Iulia, Bonifacius, și ne vindecă pe noi, păcătoșii.

CONDAC 5

Prin acest Efect Vindecător se pot desface farmece, vrăji, blesteme și orice act de magie care este făcut asupra locuitorilor acestui oraș, iar noi, locuitorii orașului, zicem : Aleluia! Aleluia! Aleluia!


ICOS 5

Acest efect poate rezolva aceste blesteme și acte de magie până la al șaptelea neam, iar noi, locuitorii orașului, zicem :
Bucură-te, că poți desface farmece,
Bucură-te, că poți desface vrăji,
Bucură-te, că poți desface orice act de magie,
Bucură-te, că poți ajuta toți locuitorii acestui oraș de orice legătură de blestem sau de magie chiar până la al șaptelea neam,
Bucură-te, că pentru vrednicia Ta te va preamări Dumnezeu,
Bucură-te, pentru cei care vor colabora cu Tine în lucrarea Sfântă,
Bucură-te, Sfinte Înger Păzitor al orașului Alba Iulia, Bonifacius, și ne vindecă pe noi, păcătoșii.

CONDAC 6

Și razele de vindecare se numesc Bonifacius, iar ele ne pot ajuta în misiunea noastră spirituală, iar noi, locuitorii orașului, zicem cu evlavie : Aleluia! Aleluia! Aleluia!

ICOS 6

Una din razele de vindecare poate curăța atmosfera orașului de energie negativă, radiații cosmice și poluanți chimici sau bacteriologici, iar noi, locuitorii orașului, zicem cu smerenie :
Bucură-te, că razele de vindecare se numesc Bonifacius,
Bucură-te, că ele ne pot ajuta în misiunea noastră spirituală,
Bucură-te, că razele pot curăța atmosfera orașului de energie negativă,
Bucură-te, că ele pot curăța atmosfera orașului și de radiații cosmice,
Bucură-te, că ele pot curăța atmosfera orașului de poluanți chimici,
Bucură-te, că multe se vor face în acest oraș împreună cu Tine spre Slava lui Dumnezeu,
Bucură-te, Sfinte Înger Păzitor al orașului Alba Iulia, Bonifacius, și ne vindecă pe noi, păcătoșii.

CONDAC 7

Sfântul Înger Bonifacius are și raze de vindecare a plantelor de orice boală, iar noi, locuitorii orașului, zicem cu credință : Aleluia! Aleluia! Aleluia!ICOS 7

Pentru aceasta ar trebui ca noi, locuitorii acestui oraș, să mergem la Biserică să punem o lumânare (la vii ) pentru Îngerul Păzitor al orașului Alba Iulia, Bonifacius, să-l rugăm să ne ajute în misiunea noastră pe Pământ și să zicem cu toții așa :
Bucură-te, că ai raze de vindecare a plantelor,
Bucură-te, că plantele pot fi vindecate de orice boală,
Bucură-te, că mulți din orașul acesta îți vor cere ajutorul,
Bucură-te, că înaintea lui Dumnezeu virtuțile Tale vor străluci,
Bucură-te, că noi te vom preamări mereu,
Bucură-te, că adevărul va ieși la iveală,
Bucură-te, Sfinte Înger Păzitor al orașului Alba Iulia, Bonifacius, și ne vindecă pe noi, păcătoșii.

CONDAC 8

Sfântul Înger Păzitor Bonifacius al orașului Alba Iulia are și raze de vindecare a oamenilor din acest oraș sau pentru orice persoană care se află în oraș, iar noi, locuitorii orașului, zicem cu nădejde : Aleluia! Aleluia! Aleluia!

ICOS 8

De aceea trebuie să ajutăm orice persoană bolnavă care se află în oraș, apelând la Îngerul Păzitor al orașului, iar noi, locuitorii orașului, zicem :
Bucură-te, că ai raze de vindecare a oamenilor,
Bucură-te, că poți vindeca toate persoanele care vin în oraș,
Bucură-te, că mulți vor auzi de Tine,
Bucură-te, că toate ale tale vor fi vestite,
Bucură-te, că mulți vor întreba de Tine,
Bucură-te, că multe minuni se vor face în acest oraș,
Bucură-te, Sfinte Înger Păzitor al orașului Alba Iulia, Bonifacius, și ne vindecă pe noi, păcătoșii.

CONDAC 9

Sfântul Înger Păzitor Bonifacius are și Sabie de Foc, pentru a-ne apăra de toți dușmanii văzuți sau nevăzuți, iar noi, locuitorii orașului, zicem cu dragoste creștină : Aleluia! Aleluia! Aleluia!

ICOS 9

Multe poate să facă acest Înger Păzitor al orașului nostru Alba Iulia, numai noi să îl rugăm să ne ajute, iar pentru aceasta zicem așa :
Bucură-te, că ai și Sabie de Foc,
Bucură-te, că ne poți apăra de toți dușmanii văzuți sau nevăzuți,
Bucură-te, că mai sunt creștini care fac voia lui Dumnezeu,
Bucură-te, că poți îndepărta toate duhurile rele,
Bucură-te, că mulți se vor întoarce pe calea Domnului,
Bucură-te, că multe se vor schimba în această țară,
Bucură-te, Sfinte Înger Păzitor al orașului Alba Iulia, Bonifacius, și ne vindecă pe noi, păcătoșii.

CONDAC 10

Pe creștinii care trec prin multe nevoi și necazuri îi poate ajuta și scăpa de orice probleme care se ivesc pe parcursul vieții, iar noi, locuitorii orașului, zicem cu slavă : Aleluia! Aleluia! Aleluia!

ICOS 10

Sfântul Înger Păzitor Bonifacius îi îndrumă pe calea cea dreaptă pe creștinii care îi cer ajutorul, iar noi, locuitorii orașului, zicem :
Bucură-te, că pe mulți îi poți ajuta,
Bucură-te, că pe mulți îi poți scote din necazuri,
Bucură-te, că pe mulți îi îndemni să meargă pe drumul cel bun,
Bucură-te, că noi, locuitorii acestui oraș, îți cerem ajutorul,
Bucură-te, că mulți vor face lucruri minunate,
Bucură-te, că dușmanii creștinătății vor fi izgoniți de Tine,
Bucură-te, Sfinte Înger Păzitor al orașului Alba Iulia, Bonifacius, și ne vindecă pe noi, păcătoșii.

CONDAC 11

Îngerul Păzitor al orașului Alba Iulia, Bonifacius, provine din Oștirea Sfântului Arhanghel Mihail, iar noi, locuitorii orașului, zicem cu mărire : Aleluia! Aleluia! Aleluia!

ICOS 11

El este în subordinea directă a Îngerului Păzitor al României, Super-Savantul Mihailon, care deține 33 de raze Sfinte, din care : 11 raze de luptă antidemonică, 11 raze de vindecare și 11 raze de iluminare, de aceea, noi zicem :

Bucură-te, că ești din Oștirea Sfântului Arhanghel Mihail,
Bucură-te, că ești subordonat direct Îngerului Păzitor al României, Super-Savantul Mihailon,
Bucură-te, că El deține 33 de raze Sfinte,
Bucură-te, că 11 raze Sfinte sunt de luptă antidemonică,
Bucură-te, că 11 raze Sfinte sunt de vindecare,
Bucură-te, că 11 raze Sfinte sunt de iluminare,
Bucură-te, Sfinte Înger Păzitor al orașului Alba Iulia, Bonifacius, și ne vindecă pe noi, păcătoșii.
CONDAC 12

Îngerul Păzitor al orașului Alba Iulia, Bonifacius, poartă ținută militară, are un scut rotund din aur, pe care se vede Sfânta Treime, iar noi, locuitorii orașului, zicem cu smerenie : Aleluia! Aleluia! Aleluia!

ICOS 12

Sfântul Înger Bonifacius poartă pe cap o coroană luminoasă cu trei stele, iar noi locuitorii orașului zicem :
Bucură-te, că porți haine militare,
Bucură-te, că ai un scut rotund din aur,
Bucură-te, că pe el se află Sfânta Treime,
Bucură-te, că porți o coroană cu trei stele,
Bucură-te, că mulți te vor chema în ajutor,
Bucură-te, că s-a scris un acatist al Tău,
Bucură-te, Sfinte Înger Păzitor al orașului Alba Iulia, Bonifacius, și ne vindecă pe noi, păcătoșii.
CONDAC 13

O, de trei ori, Sfinte Înger Păzitor al orașului Alba Iulia, Bonifacius, te rugăm noi, creștinii acestui oraș, să ne aperi cu Sabia Ta de Foc de toți dușmanii noștri văzuți și nevăzuți și să ne vindeci de orice boală cu razele Tale Sfinte de vindecare! (Acest condac se zice de cinci ori.)


RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL ÎNGER PĂZITOR AL ORAȘULUI ALBA IULIA, BONIFACIUS

Sfinte Înger Păzitor al orașului Alba Iulia, Bonifacius, te rugăm noi, creștinii acestui oraș, să duci rugăciunile noastre la Sfânta Treime pentru cei cu dreapta credință, ca să-i ajute, să-i scoată din toate necazurile lor, iar noi vom slăvi Sfânta Treime, pe Fecioara Maria, Maica Domnului nostru Iisus Christos și toată Împărăția Cerurilor. Amin.

Alba Iulia 10.07.2009.
Făcut de Costel Ștefănoiu

joi, 5 februarie 2015

Sunt afiliat LADY'SDragi mei
 De cateva zile sunt afiliat LADY'S
aici sunt produse pe care le puteti comanda online la preturi si calitati  rezonabile
Puteti recomanda la randul vostru afacerea si puteti castiga banii sau pur si simplu puteti comanda produse pentru voi sau familia voastra
Daca aveti nevoie de ajutor  va stau la dispozitie cu placere
Mai jos sunt cateva linkuri pentru ajutor sau pentru comanda

http://ladys.ro/?affId=PLCtt3I3

http://ladys.ro/program-afiliere-avantajos-ladys.php?affId=PLCtt3I3

http://ladys.ro/parfumuri-parfumuri-originale-sangado-c-12_350.html?affId=PLCtt3I3

http://ladys.ro/promo/1/PLCtt3I3

http://ladys.ro/a/PLCtt3I3,a

http://ladys.ro/a/PLCtt3I3,b

http://ladys.ro/a/PLCtt3I3,c


sâmbătă, 28 iunie 2014

ESTE TIMPUL PENTRU UN NOU REGIM ECONOMIC SI SOCIAL BAZAT PE "OMENIE"

Dragii mei

 Consider ca trebuie creata o noua lume bazata pe alte principii decat cele care stau la baza societatilor acum 
 Din pacate ma exprim mai greu in scris dar sper sa reusesc sa ma fac inteles
O mare parte din oameni simt ca societatea in care traiesc nu-i mai reprezinta vor altceva ,tot mai multi se "trezesc " din somn ,din frica ,din manipulare ,din material 
  Omenirea a trecut prin cateva etape pana acum ajungand la Socialism, Capitalism,de fapt ar trebui sa-i spunem Sclavagism modern,pentru ca mai sclavi ca acum nu am fost nicodata  
 Imi vine sa rad cand unora le e teama ca vine "nu stiu cine" sa ne cucereasca    Ce sa mai cucereasca ?   Si pentru ce ?    Cand noi mergem singuri singurei si platim birul [facturile la utilitati si alte mii de taxe inventate pentru fraieri ]bani care se duc la cei care ar putea sa ne cucereasca  
Cred ca trebuie o noua filozofie de viata pentru ca asta de acum ,clar nu mai functioneaza ,cel putin nu la nivelul de constiinta la care au ajuns o parte din locuitorii aceste planete  
Trebuie cladit de la zero, si e greu atata timp cat constiinta si vibratia marii majoritati este inca "jos" Dar cred ca in primul rand trebuie gandita o noua filozofie de viata care ar trebui sa se numeasca Umanism sau Omenie    O sa incerc sa conturez o astfel de filozofie asa cum o vad eu si probabil multi dintre voi   
Sper sa gasesc oameni care gandesc si doresc schimbarea pentru ca altfel va fi tot mai greu[poluare ,foamete,unii tot mai bogati si marea majoritate tot mai saraci ,,,,] 
Suntem nebuni ,suntem constienti ca nu mergem pe un drum bun,omoram planeta incet incet ,mergem in "exterior " in loc sa incercam sa mergem in "interiorul' nostru ,ne transformam in roboti ,incercam sa tinem pasul cu tehnologia ,timpul se condeseaza fantastic si trece tot mai repede ,si "acceleram" si sunt curios cat o sa rezistam asa   
Cred ca e vremea faptelor  Ne plangem tot timpul ,dam vina pe politicieni [care din pacate sunt suflete tinere care mai au mult de invatat si experimentat]dar nu facem nimic   
    Ei se bat cu caramida in piept ca au procente si prostii ,,,,,,si au fost la vot doar in jur de 30% din populatia cu drept de vot      Din care daca scadem politrucii, bugetarii de toate felurile care deja sunt tot mai multi din" familiile" politice largite si manipulatii cu televizorul de pe la sate si o parte din cei in varsta de la oras ramane un zero barat  
 Dar ei iau deciziile care ne conduc vietile ,amuzant nu ?    Cred ca trebuie in primul rand sa ne schimbam noi sau mai bine zis sa lasam ce simtim sa iasa afara din noi fara frica ca vom fi judecati sau marginalizati de ceilalti     Sa nu mai asteptam sa se schimbe ceilalti si asa la un moment dat vom fi majoritari    Cred ca ajunge pentru un "Inceput"     O sa incerc sa "atac "toate aspectele vietii de zi cu zi  in urmatoarele materiale

miercuri, 2 octombrie 2013

Remediu împotriva cancerului

Remediu împotriva cancerului

 
  Dragi prieteni, prietene, fraţi şi surori: Ceea ce veţi citi în continuare a fost făcut public în ziarul Listin Dyario de Santo Domingo, cu o lună în urmă (martie 2006). Vă spun că într-adevăr, nu credeam mult în ceea ce spunea articolul. Acest remediu, se datorează unui călugăr Franciscano, i se spune în Belén călugăr Romano, de origine Braziliană. Actualul maestru al seminarului din Belén.
Faima sa era în toată Iudeea, se extinde şi cum el exprima: “Eu vindec cancerul şi orice persoană poate să o facă, fără a face miracole, simplu, aplicând produsele ce le produce mama natură”.
Înainte de a vă da reţeta, vreau să vă spun experienţa mea personală despre miraculoasa reţetă. Am cunoştinţă despre mai multe persoane, care sau vindecat, după ce au băut licoarea şi acestora li sau dat mai puţin de o lună de trăit, pentru că aveau diferite tipuri de cancer terminal. După ce au luat cunoştinţă de virtuţile acestui medicament, în totalitate natural, mi-au propus să-l facem circular pe această cale, pentru orice persoană care are un prieten, familiar, relaţionat cu această teribilă boală, să prepare această reţetă şi să le-o dea să bea. O să vedeţi rezultatul la o săptămână după ce l-aţi luat, vă asigur că este ceva care lucrează rapid.
Dorothy.

REŢETA

  • O jumătate (1/2) kg sau litru de miere pură de Albine.
  • Două (2) foi mari (20 cm) sau trei (3) mici (15 cm) de plantă numită Sabila (Aloe Vera).
  • Trei (3) linguri de coniac, wiski, tequila sau ţuică, aceasta se utilizează ca dilatator.

PROCEDURA

  1. Se şterge praful de pe frunze şi spinii se îndepărtează
  2. Planta se taie în bucăţi mici
  3. Se introduc toate elementele într-un mixer sau blender şi se mixează, până se face o pastă vâscoasă
Astfel se poate deja întrebuinţa. Se poate pune în frigider sau lăsa afară, după dorinţa fiecăruia.
NU TREBUIE SCOASĂ PARTEA EXTERIOARĂ A FRUNZEI ŞI NICI SĂ NU SE STRECOARE CONŢINUTUL!
Călugărul Romano ne dă sfatul că trebuie luată 1 lingură mare de 3 ori pe zi, cu 15 minute înainte de fiecare masă. Sfătuieşte să agitati continuu, înainte de al lua.
Această cură trebuie să dureze cel puţin 10 zile şi numai dacă analizele arată ca nu aţi avut rezultatul scontat, se mai poate repeta încă de 4 ori, până la remiterea totală.
Pot apare abcese ale pielii, dar acest fapt este un simptom bun şi nu trebuie să ne îngrijorăm.
Dacă după prima parte a tratamentului (10 zile) nu se văd rezultatele dorite, să repetăm tratamentul, după ce s-au facut examenele respective ca să vedem dacă tumoarea nu a cedat, să mai facem încă până la 4 tratamente (a câte 10 zile), până la vindecarea totală. De 6 ani, călugărul a folosit acest remediu, gratuit, cu rezultate optime. A tratat zeci de persoane în Belén şi împrejurimi. El zice că nu doar tratează cancerul, ci şi îl previne.
Tratează cancerul de piele, de creier, de plămâni, de prostată, leucemia. De asemenea, povesteşte că a tratat o călugăriţă tânără, de numai 29 ani bolnavă de scleroză. Cel ce doreşte o mărturie a unei persoane care s-a vindecat de cancer pulmonar, îl poate contacta pe dl. Fausto Pimentel, în Santo Domingo, la telefonul : ( 809 ) 247-2316.
Acest domn a publicat ceea ce s-a scris mai sus, ca o mulţumire pentru viaţă, deşi i se dăduseră doar câteva zile de trăit.
Aş vrea să menţionez (nu eu, ci cel ce a scris articolul), că nu se tratează doar cancerul, ci este şi un restaurator al celulelor naturale şi întăreşte sistemul nostru imunitar şi cunosc mai multe persoane care s-au vindecat precum dl. Pimentel.
Preluat şi tradus de pe http://www.clinica.euni.org (spaniolă) sau http://www.clinic.euni.org (engleză)