A.A.Gabriel
De la A.A. Gabriel (30 dec. 2011; channeler: Shanta Gabriel)Oamenii ai lumii, uniţi-vă în iubirea divină şi lăsaţi-vă inimile să cânte împreună în lumina păcii adevărate!
Faimosul an 2012 vă promite și vă oferă multe oportunităţi pentru a vă realiza programele pentru care ați venit pe Pământ în această viață. Cei care și-au asumat responsabilitatea de a fi Lucrători în Lumină știu că au ca primă sarcină ancorarea și răspândirea luminii către cei au nevoie de ea precum și planetei, pentru a-și accelera ascensiunea. Dorinţa voastră de a lucra cu Lumina Divina a fost una dintre modalităţile importante pentru trecerea la o nouă conștiință.
Noi frecvenţe, din ce în ce mai înalte, vă ajută să vă transformați ființa care își completează structura ADN cu spiralele care mai lipsesc până la 12. Centri suplimentari de forță, chakrele, se adaugă celor 7 principale, astfel încât veți avea activate 12 chakre mai importante. Aceste chakre vor asigura evoluția voastră, potrivit cerințelor dimensiunilor superioare. Cele 5 noi chakre vor reprezenta portalurile (vortexurile) specializate pentru recepționarea înaltelor frecvențe divine care vor asigura evoluția voastră rapidă, care, în fapt, reprezintă revenirea la structura cu care Creatorul v-a dotat încă de la început. Voi sunteți cei angajați în schimbarea lumii, și în această măreață operă sunteți asistați de frații voștri evoluați din univers, care cunosc procedurile, căci și ei au trecut cîndva prin acest proces de înălțare.

Mulţi se întreabă: “Care este scopul sufletului meu?”. Lăsând la o parte particularitățile fiecărei entități, putem răspunde: Sunteți aici pentru a ancora Lumina Divină trimisă de Creator pe Pământ, pe care să o utilizați atât pentru creșterea vibrației personale cât și a acelor ființe umane care au nevoie de ea. Dar mai sunteți aici și pentru a ajuta planeta voastră să facă saltul în dimensiunile superioare, atunci când se va realiza alinierea. Întregul sistem planetar al Pământului a fost modificat în așa fel încât, energiile de înaltă frecvență, modulate cu instrucțiuni și mesaje, să poată fi recepționate și utilizate de cei angajați în proces. [Nota C.M.: Succint, au existat două etape distncte ale Programului Divin. În prima etapă a fost nevoie de salvarea sistemului planetar de dezintegrarea care-l amenința, deoarece, din cauza enormelor cantități de negativitate acumulate, frecvența de vibrație a tuturor componentelor din sistem (planeta, ca entitate, oamenii, regnurile animal, vegetal și mineral, precum și elementalii) scăzuse periculos de mult. Această etapă a durat cca 60-70 de ani, timp în care imense cantități de lumină au fost trimise pe planetă de către foarte multe civilizații evoluate din univers, cu aprobarea lui Dumnezeu. În final, planeta s-a revigorat, depășind punctul critic.
Practic, aceasta a însemnat:
- stabilizarea orbitei de rotație (unde apăruse o abatere importantă și periculoasă, față de axul de rotație),
- readucerea vitezei de rotație a planetei în jurul propriei axe la o valoare suficient de mare pentru a-i asigura stabilitatea,
- parcurgerea orbitei în jurul soarelui a devenit sigură, în sensul că Pământul face acum față cu brio diferitelor și complexelor forțe de atracție ale corpurilor cerești.După ce a fost depășit punctul critic, s-a trecut la a doua etapă, adică la aplicarea propriu-zisă a programului de ascensionare, care înseamnă ridicarea frecvenței de vibrație a întregului sistem. Pentru ca planeta să fie capabilă să primească energie de frecvență înaltă, a fost nevoie să se modifice fundamental caracteristicile filtrului energetic care înconjoară Pământul. Echipe specializate de ființe din lumină, conduse de Hatonn și Maestrul magnetic Kryon, au lucrat la acestă matrice, plasată în atmosfera superioară. În paralel s-a acționat (lucrare în curs) și asupra constituției ființelor care vor trece de la structura de carbon a moleculei la cea de cristal și la revenirea ADN-ului la formula cu 12 spirale.]
Sistemele care stau la baza acestor transformări au în vedere utilizarea unor noi energii cu proprietăți magnifice. Cu fiecare respirație, cu fiecare gând, vă apropiați tot mai mult de înaltele vibrații ale dragostei și luminii divine. Lumina Christică vă influențează tot mai profund, acționând prin centri voștri de forță. Prin chakra bazei, corpul vostru se conectază mai ferm la conștiința planetei, ceea ce va aduce înțelegerea faptului că planeta este o entitate vie, conștientă, cu identitate și personalitate distincte.Binecuvântați toate situațiile din interiorul și din jurul vostru. Confuzia şi haosul din jurul vostru vor crește în manifestare, în următoarele luni. Pentru a le face față, este necesar să eliberați frica și să rămâneți centrați în inima voastră. Ancorați cât mai multă lumină divină și nu vă clintiți din credința în evoluția și divinitatea voastră. În acest sens, anul 2012 are o deosebit de mare importanță, însă schimbările în conștiință vor continua și după acest an, atât de discutat, așteptat și controversat. Vă puteți imagina că schimbările de conștiință presupun un proces de mai lungă durată, așa că nu priviți sfârșitul lui 2012 ca pe o încheiere ci ca pe un nou început. Oricât s-ar accelera procesul, etapele transformatoare nu pot fi sărite. Transformările care au loc nu sunt făcute doar pentru voi ci pentru întregul sistem și pentru alinierea la caracteristicile universului în care existați.
Voi sunteți principalii operatori care, prin gândire, intenție, dorință și acțiune asigurați ascensionarea voastră și a planetei. Desigur, în această mare întreprindere nu sunteți lăsați singuri, dar aportul vostru este indispensabil. De foarte multă vreme, planeta nu a mai primit un atât de amplu și diversificat sprijin pentru trecerea la o nouă dimensiune.Vă sugerăm ca, în strădania voastră de a accelera acest proces evolutiv, să utilizați cât mai des posibil și rugăciunea. Vă puteți adresa lui Dumnezeu, arhanghelilor, ghizilor voștri spirituali, îngerilor voștri păzitori, Ființelor de lumină.

[Iată trei exemple:
a) „ Invoc Lumina Divină protectoare, care să-mi înconjoare și să-mi pătrundă corpul meu total. Acum!”,
b) „Tată Ceresc și Suprem, cu umilință te implor, dacă cel care-ți vorbește merită, miluiește-l, revărsând asupra lui grația Ta supremă. Facă-se voia Ta! Amin!”,
c) Doamne Dumnezeule, deschid vasul meu pentru a fi umplut cu energiile divine cele mai înalte, care să mă ajute în evoluția spirituală a ființei mele totale. Facă-se voia Ta! Amin! ”- Nota C.M.]
Lucrați neîncetat pentru înălțarea voastră!
Şi aşa este.

Sursa: www.thegabrielmessages.com .
Preluat de pe :DaniilGaucan's Blog