marți, 16 octombrie 2012

ACATISTUL SFINTEI TREIMI-SCRIS DE PRIETENUL MEU COSTEL STEFANOIU

ACATISTUL SFINTEI TREIMI

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti ; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de 3 ori )
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne curăţeşte păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău cel Sfânt.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, care eşti în Ceruri, Sfânt este Numele Tău, Vie e Împărăţia Ta, pe Pământ fie voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi mereu. Şi ne iartă nouă greşelile noastre şi ajută-ne să iertăm şi noi greşiţilor noştri. Şi fereşte-ne pe noi de ispită şi îndepărtează pe cel rău de la noi.
Că a Ta este Împărăţia, puterea, mărirea și slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, miluieşte-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru, şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

CONDAC 1

Domnul Dumnezeu Savaot, Domnul Iisus Christos şi Duhul Sfânt toţi formează un Dumnezeu cu o putere de neegalat de aceea noi zicem : Preasfântă Treime, îndepărtează-ne pe noi de fixism. ICOS 1

Toţi creştinii care se roagă astăzi trebuie să se roage prima dată la Sfânta Treime, pentru a fi ajutaţi în toate problemele ce le au, de aceea noi zicem :
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi,
Preasfântă Treime, vindecă pe cei ce fac bine pe Pământ,
Preasfântă Treime, ajută-i pe toţi cei ce îl iubesc pe Tatăl Ceresc,
Preasfântă Treime, ajută-i pe toţi cei ce îl iubesc pe Domnul Iisus,
Preasfântă Treime, ajută-i pe toţi cei ce îl iubesc pe Duhul Sfânt,
Preasfântă Treime, ajută-i pe toţi cei ce o respectă pe Maica Domnului,
Preasfântă Treime, îndepărtează-ne pe noi de fixism.

CONDAC 2

Aşa cum ne spune Apostolul Pavel în Epistola către Evrei ” Fraţilor ! Întru început Tu, Doamne, Pământul l-ai întemeiat şi Cerurile sunt lucrul mâinilor Tale ; Ele vor pieri, dar Tu rămâi şi toate ca o haină se vor învechi ; Ca pe un veşmânt le vei strânge şi ca o haină vor fi schimbate. Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor sfârşi.’’ Iar noi zicem : Aleluia ! Aleluia ! Aleluia !
ICOS 2
Domnul Dumnezeu Savaot este cea mai înţeleaptă fiinţă care există, de aceea noi zicem :
Doamne Dumnezeule Savaot, vindecă-ne pe noi cu razele Tale cele sfinte,
Doamne Dumnezeule Savaot, vindecă pe cei ce cer al Tău ajutor,
Doamne Dumnezeule Savaot,vindecă pe cei ce au multă evlavie la Tine,
Doamne Dumnezeule Savaot, curăţeşte-ne pe noi de păcate,
Doamne Dumnezeule Savaot, luminează minţile noastre,
Doamne Dumnezeule Savaot, ajută pe toţi rugătorii insistenţi,
Preasfântă Treime, îndepărtează-ne pe noi de fixism.

CONDAC 3
Toţi ştim că Domnul Iisus Christos, ca Fiul lui Dumnezeu, este cel mai rapid lucrător ceresc, de aceea noi zicem : Aleluia ! Aleluia ! Aleluia !
ICOS 3
Domnul Iisus Christos a venit pe Pământ în pântecele Fecioarei Maria, pentru mântuirea noastră și pentru arderea păcatului strămoşesc de aceea noi zicem :
Doamne Iisuse, vindecă-ne pe noi păcătoşi Tăi,
Doamne Iisuse, tămăduieşte-ne pe noi întinații,
Doamne Iisuse, binecuvântează-ne pe noi,
Doamne Iisuse, ajută-ne pe noi după mare mila Ta,
Doamne Iisuse, îndură-te de noi,
Doamne Iisuse, ajută-ne, pe noi să facem voia Ta,
Preasfântă Treime, îndepărtează-ne pe noi de fixism.

CONDAC 4
Toţi ştim că Duhul Sfânt are cea mai mare putere de luptă din Univers, de aceea noi zicem : Aleluia ! Aleluia ! Aleluia !

ICOS 4
Duhul Sfânt este cea mai Mare Personalitate Dumnezeiască, având multe metode de iluminare, vindecare şi comunicare, de aceea noi zicem :
Duhule Sfinte, vindecă-ne, pe noi,
Duhule Sfinte, transformă bolnavii în oameni sănătoşii,
Duhule Sfinte, luminează-ne, pe noi,
Duhule Sfinte, ajută-ne, pe noi care ne rugăm Ţie,
Duhule Sfinte, ai milă de noi sărmanii,
Duhule Sfinte, sprijină pe rugătorii Tăi devotaţi,
Preasfântă Treime, îndepărtează-ne pe noi de fixism.

CONDAC 5
Domnul Dumnezeu Savaot, cea mai Înaltă Personalitate Divină deţine atotputernicia Iluminării Sfinte, de aceea noi zicem : Aleluia ! Aleluia ! Aleluia !
ICOS 5
Domnul Dumnezeu Savaot, Tatăl nostru cel Ceresc, Iisus Christos Fiul Lui şi Duhul Sfânt, este Dumnezeirea veşnică şi de nepătruns cu mintea noastră, de aceea noi zicem :
Doamne Dumnezeule Savaot, apără-ne de toţi duşmanii,
Doamne Dumnezeule Savaot, condu-ne pe noi pe calea adevărului,
Doamne Dumnezeule Savaot, ocroteşte-ne pe noi,
Doamne Dumnezeule Savaot, ai milă de noi păcătoşii,
Doamne Dumnezeule Savaot, binecuvântează-ne, pe noi,
Doamne Dumnezeule Savaot, dă-ne gânduri bune pentru a face voia Ta cea Sfântă,
Preasfântă Treime, îndepărtează-ne pe noi de fixism.
CONDAC 6 Domnul Iisus Christos, pe toţi care, îndepărtându-se de lume, au viețuit în mănăstiri și schituri s-au rugat din toată inima, i-a luminat cu lumina Lui cea Sfântă, de aceea noi zicem : Aleluia ! Aleluia ! Aleluia !
ICOS 6
Aşa cum pe mulţi i-ai vindecat, Doamne Iisuse, te rugăm vindecă şi poporul român, de toate suferinţele şi ajută-l, să facă voia Ta cea Sfântă, iar noi zicem :
Doamne Iisuse, luminează pe cei ce se roagă din toată inima,
Doamne Iisuse, ajută poporul român să scape de suferinţe,
Doamne Iisuse, ajută poporul român să facă voia Ta cea Sfântă,
Doamne Iisuse, curăţeşte-ne pe noi de păcate,
Doamne Iisuse, viaţa noastră după moarte,
Doamne Iisuse, miluieşte-ne, pe noi nevrednicii,
Preasfântă Treime, îndepărtează-ne pe noi de fixism.

CONDAC 7
Aşa cum Te-ai coborât în ziua cincizecimii peste Sfinții Apostoli şi Maica Domnului sub formă de limbi de foc, te rugăm Duhule Sfânt, coboară-Te şi peste poporul român şi trezeşte-l să facă voia Sfintei Treimii, de aceea noi zicem : Aleluia ! Aleluia ! Aleluia !
ICOS 7
Duhul Sfânt pe mulţi i-a inspirat de-a lungul veacurilor, să facă voia Sa, a Tatălui şi a Fiului, acum te rugăm acoperă-ne pe noi cu nemărginita Ta putere, pentru a zice :
Duhule Sfinte, coboară-te şi peste poporul român,
Duhule Sfinte, trezeşte poporul român să facă voia Sfintei Treimi,
Duhule Sfinte, inspiră pe cei ce au evlavie la Tine,
Duhule Sfinte, tămăduieşte patimile trupurilor şi ale sufletelor noastre,
Duhule Sfinte, alină întristarea noastră cu nădejdea veșnicei bucurii,
Duhule Sfinte, acoperă-ne pe noi cu nemărginita Ta putere,
Preasfântă Treime, îndepărtează-ne pe noi de fixism.
CONDAC 8
Aşa cum Te-ai arătat demult la stejarul lui Mamvri către patriarhul Avraam, te rugăm Sfântă Treime, ajută-i pe toţi, care cer al Tău ajutor, de aceea noi zicem : Aleluia ! Aleluia ! Aleluia !
ICOS 8
Având mare dragoste către neamul omenesc, ai trimis pe Fiul Tău Iisus, pentru ca oricine crede în El, să aibă viaţă veşnică, iar noi zicem :
Preasfântă Treime, ajută-i pe toţi care cer al Tău ajutor,
Preasfântă Treime, ajută-i pe cei ce cred în Fiul Tău Iisus,
Preasfântă Treime, ajută-ne să mergem pe calea cea bună,
Preasfântă Treime, apără-ne de toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi,
Preasfântă Treime, slăvită să fii pentru dragostea ce o porţi neamului omenesc,
Preasfântă Treime, slăvită să fii pentru ocrotirea ce o porţi poporului român,
Preasfântă Treime, îndepărtează-ne pe noi de fixism.
CONDAC 9
Doamne Dumnezeule Savaot, cel Mare şi Atotputernic, care L-ai trimis pe Fiul Tău în lume pentru a ne izbăvi de toate relele, întăreşte-ne şi ne ocroteşte, pe noi care zicem : Aleluia ! Aleluia ! Aleluia !
ICOS 9
Doamne Dumnezeule Savaot, cel Atotputernic şi Preastrălucit, ajută-i pe toţi ce-i care Te iubesc, să facă voia Ta cea Sfântă, pentru a zice :
Doamne Dumnezeule Savaot, întăreşte-ne şi ocroteşte-ne pe noi,
Doamne Dumnezeule Savaot, ajută-ne pe noi cei care te iubim,
Doamne Dumnezeule Savaot, ajută-ne pe noi cei care vrem să facem voia Ta,
Doamne Dumnezeule Savaot, dă ne gânduri bune şi minunate,
Doamne Dumnezeule Savaot, apără-ne pe noi cei aflaţi în nevoi,
Doamne Dumnezeule Savaot, ai grijă de poporul român,
Preasfântă Treime, îndepărtează-ne pe noi de fixism.

CONDAC 10
Domnul Iisus Christos a venit pe Pământ, în pântecele Fecioarei Maria, să aducă Legea Iubirii, să ne înveţe să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine și să zicem : Aleluia ! Aleluia ! Aleluia !

ICOS 10
Cu mare dragoste pentru noi a pătimit şi cu moartea Sa, moartea noastră a omorât-o şi cu învierea Sa a dăruit viaţă celor ce cântă :
Doamne Iisuse, învaţă-ne legea iubirii,
Doamne Iisuse, învaţă-ne legea iertării,
Doamne Iisuse, bucuria inimii,
Doamne Iisuse, lumina sufletului,
Doamne Iisuse, învierea noastră,
Doamne Iisuse, Mântuitorul nostru, mântuieşte-ne,
Preasfântă Treime, îndepărtează-ne pe noi de fixism.
CONDAC 11
Duhul Sfânt, prin puterea Dumnezeirii Sale a profeţit românilor, că vor veni vremuri grele, dar şi bune în acelaşi timp, dar nu toţi vor înţelege aceasta, de aceea, noi, poporul român zicem : Aleluia ! Aleluia ! Aleluia !
ICOS 11
De aceea te rugăm noi, poporul român, să ne luminezi, să ne trezeşti la lucrare spirituală, prin puterea Dumnezeirii Tale, pe noi care zicem :
Duhule Sfinte, trimite-ne vremuri bune,
Duhule Sfinte, ajută poporul român să înţeleagă această Mare Lucrare a Sfintei Treimi,
Duhule Sfinte, slăvit să fii pentru înţelepciunea şi smerenia Ta,
Duhule Sfinte, luminează ca un soare trupurile noastre cele fără de moarte,
Duhule Sfinte, odihneşte pe cei necăjiţi de strâmtorile vieţi,
Duhule Sfânt, slăvit să fii întru slava numelui Tău cel Mare şi Sfânt,
Preasfântă Treime, îndepărtează-ne pe noi de fixism.
CONDAC 12
S-a făcut Botezul Domnului Iisus în apa Iordanului, ca tot omul care crede şi se botează să fie mântuit şi să fie protejat tot timpul de Puterile Cereşti, de aceea, noi zicem : Aleluia ! Aleluia ! Aleluia !
ICOS 12
Domnul Iisus s-a botezat la vârsta de 30 de ani ca să rămână cunoscut botezul. Dacă s-ar fi botezat când era copil, nu ar fi fost aşa cunoscut, de aceea noi trebuie să Botezăm copiii mici în numele Tatălui, al Fiului şi Sfântului Duh, ca să fie protejaţi, de Îngerii Păzitori trimişi de Domnul Iisus şi Sfântul Arhanghel Mihail. Și pentru aceasta, noi zicem :
Preasfântă Treime, mântuieşte pe toţi care s-au botezat în numele Tatălui, al Fiului şi Sfântului Duh,
Preasfântă Treime, tămăduiește pe toţi cei ce se roagă din tot sufletul,
Preasfântă Treime, tămăduieşte pe cei ce au multă evlavie la Tine,
Preasfântă Treime, tămăduieşte pe cei ce fac pocăinţă zilnică,
Preasfântă Treime, luminează toţi creştinii din România care fac voia Ta cea Sfântă,
Preasfântă Treime, protejează tot poporul român, să poată face această Mare Lucrare Spirituală,
Preasfântă Treime, îndepărtează-ne pe noi de fixism.
CONDAC 13
Preasfântă Treime, ajute-ne pe noi ( numele ) să facem voia Ta cea Sfântă şi să te lăudăm tot timpul până, la sfârşitul vieţii noastre.
(Acest condac se zice de cinci ori.)
RUGĂCIUNE
Preasfântă Treime, protejează, luminează, ocroteşte, tămăduieşte, binecuvântează, înţelepţeşte tot poporul român de pretutindeni, să se trezească să participe cu toţii la această Mare Lucrare Spirituală care a început să se facă în România SFÂNTĂ. Amin.

Alba Iulia 30.01.2009.
Făcut de Costel Ștefănoiu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu