luni, 18 februarie 2013

PSALMII SFINTEI TREIMI - de Costel Stefanoiu

PSALMUL INTAI
AL SFINTEI TREIMI


Slăvită să fie Sfânta Treime, pentru dragostea ce ne-o poartă nouă pământenilor.
Slăvit să fie Domnul Dumnezeu Savaot cu puterea Lui cea mare şi nemăsurată de nimeni.
Slăvit să fie Domnul Iisus Christos, Marele Guvernator al întregului Univers.
Slăvit să fie Duhul Sfânt mereu.
Slăvit să fie Tatăl Ceresc, pentru binecuvântarea ce a dat-o nouă românilor.
Slăvit să fie Domnul Iisus Christos, pentru darurile ce le-a dat tuturor de-a lungul veacurilor.
Slăvit să fie Duhul Sfânt, întru slava numelui Său cel Mare şi Sfânt.


Slăvită să fie Sfânta Treime, pentru ocrotirea ce o poartă creştinilor.
Slăvit să fie Tatăl Ceresc, cea mai înaltă Personalitate Divină.
Slăvit să fie Domnul Iisus Christos, pentru chinurile ce le-a suportat pe Pământ, pentru iertarea păcatelor noastre.
Slăvită să fie Lucrarea Duhului Sfânt în Ceruri, pe Pământ şi în tot Universul.
Slăvit să fie Tatăl Ceresc,pentru lucrările Sale cele ştiute de noi şi pentru cele neştiute.
Slăvit să fie Domnul Iisus Christos, pentru harul şi slava ce a dat-o Arhanghelilor şi Îngerilor.
Slăvit să fie Duhul Sfânt, pentru înţelepciunea şi Smerenia Sa.


Slăvită să fie Sfânta Treime, pentru bogăţia vindecărilor de tot felul.
Slăvit să fie Tatăl Ceresc, pentru bunătatea şi îngăduinţa ce o are cu noi toţi.
Slăvit să fie Domnul Iisus Christos, pentru binecuvântarea ce a dat-o aleşilor Ţării Sfinte.
Slăvit să fie Duhul Sfânt, pentru inspiraţia şi protecţia Sa.
Slăvit să fie Tatăl Ceresc, pentru veştile ce au fost aduse pe acest pământ sfânt al României.
Slăvit să fie Domnul Iisus Christos, pentru preocuparea ce o are pentru vindecarea sufletească şi trupească a tuturor pământenilor.
Slăvit să fie Duhul Sfânt mereu.

01.11.2007 Alba Iulia

PSALMUL AL DOILEA.
AL SFINTEI TREIMI

Preasfântă Treime tămăduieşte cu puterea Ta cea Mare pe:
1.Alesii tăi din toată lumea;
2.Cel ce slujeşte Ţie;
3.Cei ce-l iubesc pe Domnul Dumnezeu ;
4.Cei ce-l iubesc pe Domnul Iisus Christos ;
5.Cei ce-l iubesc pe Duhul Sfânt ;
6.Cei ce respectă pe Maica Domnului ;
7.Cei ce iubesc pe Prealuminaţii de la Sfântul Tron Dumnezeiesc ;

Preasfântă Treime, tămăduieşte cu puterea Ta cea Mare pe :
1.Toţi cei ce se roagă din tot sufletul ;
2.Toţi cei ce se smeresc ;
3.Toţi cei ce se luptă cu duhurile rele ;
4.Toţi cei ce luptă pentru întărirea binelui ;
5.Toţi cei ce se luptă să întărească ORTODOXIA ;
6.Toţi cei ce fac pocăinţă zilnică ;
7.Toţi cei ce trebuie să facă voia Ta ;

Preasfântă Treime, tămăduieşte cu puterea Ta cea Mare pe :
1.Rugătorii insistenţi ;
2.Cei ce ajută pe apropele lor ;
3.Cei care îşi îndreptă gândurile la Cer ;
4.Cei ce trebuie să facă voia Ta ;
5.Noi păcătoşii şi nevrednicii ;
6.Cei ce au multă evlavie la Tine ;
7.Cei ce vor câte un loc în Cer ;


PSALMUL AL TREILEA
AL SFINTEI TREIMI

Să cântăm, să lăudăm, să binecuvântăm Sfânta Treime într-un glas cu :
1.Puterile Cereşti, noi cei muritori ;
2.Preasfânta Născătore de Dumnezeu, Fecioara Maria :
3.Ioan Botezătorul Sfântul Martir pentru Christos ;
4.Cei şapte Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafaell, Varahil, Evgudiil, Uriil şi Salatiil ;
5.Heruvimii cei cu multi ochi;
6.Serafimii cei cu şase aripi ;
7.Începătoriile şi Domniile Tatălui Ceresc ;

Să cântăm, să lăudăm, să binecuvântăm Sfânta Treime într-un glas cu :
1.Îngerii din Oştirea Secretă şi Îngerii Inspiratori ;
2.Îngerii păzitori ai oamenilor creştini şi ai localităţilor ;
3.Apostolii Domnului Iisus Christos ;
4.Sfintele şi Sfinţii Martiri pentru Christos ;
5.Cuvioasele şi Cuvioşii Domnului ;
6.Muceniţele şi Mucenicii care au îndurat cu răbdare toate pentru Dumnezeu ;
7. Fecioarele şi feciorii cei iubitori de Dumnezeu ;

Să cântăm, să lăudăm, să binecuvântăm Sfânta Treime într-un glas cu :
1.Poporul român, care va fi cel Sfânt ;
2.Toţi creştinii de pe Pământ ;
3.Toţi cei ce-l iubesc pe Domnul Dumnezeu ;
4.Toţi cei ce-l iubesc pe Domnul Iisus Christos ;
5.Toţi cei ce-l iubesc pe Duhul Sfânt ;
6.Toţi cei ce o respectă pe Maica Domnului ;
7.Toţi cei aleşi pentru Lucrarea Sfântă.

PSALMUL AL PATRULEA

AL SFINTEI TREIMIPreasfântă Treime, luminează-ne cu Lumina Ta cea Sfântă şi Înţelepţeşte pe :
1.Creştinii din România care fac voia Ta cea Sfântă;
2.Toţi creştinii de pe întreg Pământul;
3.Cei ce au încredere în puterea Ta cea Sfântă;
4.Toţi cei ce cred în Cuvântul Domnului Iisus Christos de actualitate;
5.Toţi cei ce cred în Maica Domnului;
6.Toţi cei ce cred în lucrările Sfinte de actualitate;
7.Toţi cei ce cred în toate spiritele Opalice;

Preasfântă Treime, luminează-ne cu lumina Ta cea Sfântă şi Înţelepţeşte pe :
1.Fiii poporului român;
2.Ficele popoprului nostru;
3.Cei ce vor conduce România;
4.Sfinţii viitorului;
5.Toţi urmaşii noştri;
6.Cei curaţi la suflet;
8.Cei ce trebuie să facă lucrare Sfântă;

Preasfântă Treime, luminează-ne cu lumina Ta cea Sfântă şi Înţelepţeşte pe :
1.Noi, în mod personal care suntem aici de faţă ( numele );
2.Cei ce postesc;
3.Cei ce se curăţesc spiritual;
4.Cei ce au dragoste Sfântă;
5.Rugătorii Tăi cei devotaţi;
6.Toţi aleşii Tăi;
7.Cei ce comunică cu Cerul.


PSALMUL AL CINCILEA

AL SFINTEI TREIMI


Preasfântă Treime, ocroteşte şi protejează pe:
1.Noi şi pe toţi cei aleşi;
2.Cei ce au evlavie către Tine;
3.Cei săraci şi necăjiţi;
4.Fiii şi fiicele poporului nostru;
5.Toţi creştinii viitorului;
6.Cei ce vor locui în Ţara Sfântă;
7.Cei ce vor sluji cu cinste creştinească în Ţara Sfântă;

PreasfântaăTreime ocroteşte ş protejeză pe:
1.Cei ce au suflete curate;
2.Cei ce te preacinstesc;
3.Cei ce te slăvesc;
4.Cei ce te iubesc;
5.Cei ce postesc;
6.Cei ce fac lucrare Sfântă;
7.Rugătorii Tăi cei devotaţi;

Preasfântă Treime ocroteşte şi protejează pe:
1.Cei ce comunică cu Cerul;
2.Cei ce cinstesc lucrările Sfinte de actualitate;
3.Cei ce salută înfiinţarea Ţării Sfinte Ortodoxe România;
4.Cei ce trebuie să aibă calităţi sfinte;
5.Cei ce se luptă cu forţele răului;
6.Cei ce fac pocăinţă zilnică;
7.Cei ce vor câte un loc în Cer.

PSALMUL AL SASELEA

AL SFINTEI TREIMIPreasfântă Treime, dezleagă de blesteme, farmece, vrăji prin puterea Duhului Sfânt pe:
1.Neamul nostru omenesc;
2.Strămoşii neamului nostru;
3.Copii, fraţi, surori, soţi şi soţii, cumnaţi şi cumnate, părinţii şi bunicii noştrii;
4.Cei ce au păcătuit cu voie sau fără voie;
5.Mamele care avortează;
6.Cei care se află în iad;
8.Toţi cei din poporul românesc;
Preasfântă Treime, dezleagă de blesteme, farmece, vrăji prin puterea Duhului Sfant pe:
1.Cei ce sunt sub stăpânirea celui rău;
2.Cei cu necazuri mari;
3.Cei cu boli şi dureri necunoscute;
4.Cei ce nu slujesc cu adevărat;
5.Cei ce nu merg Duminica la Sfânta Biserică;
6.Cei ce nu s-au închinat înaintea icoanelor Tale;
7.Cei ce nu au ascultat cuvintele lui Christos;

Preasfântă Treime, dezleagă de blesteme, farmece, vrăji prin puterea Duhului Sfânt pe:
1.Toţi cei ce nu s-au împărtăşit;
2.Toţi cei ce nu şi-au spus păcatele la spovedanie;
3.Toţi ce nu au ascultat de părinţi când îi învăţau cuvântul Domnului;
4.Toţi cei ce nu au ascultat Cuvântul Domnului;
5.Toţi fricoşii, necredincioşii, păcătoşii, spurcaţii, ucigasii, curvarii, fermecătorii, închinătorii la idoli, judecătorii, lăutarii, cântători şi ascultătorii cântecelor curveşti, glumeţii, sfidători ai curatei credinţe şi vietuiri creştineşti, cu vorbiri contra învăţăturilor Divine;
6.Toţi cei ce nu cred în Lucrările Sfinte de actualitate;
7.Tot neamul nostru românesc.PSALMUL AL SAPTELEA
AL SFINTEI TREIMI

Preasfântă Treime, Binecuvântează :
1.Dumnezeirea cea veşnică;
2.Pe Domnul Iisus Christos, Fiul lui Dumnezeu cel Viu, care pentru mântuirea noastră şi-a dat duhul pe cruce;
3.Sfântă Slava Dumnezeiască;
4.Crucea cea apărătoare, ca semn dar şi forţa spirituală de alungare a tuturor duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi;
5.Pe Preacurata, Preamărita şi Ilustra Fecioară Maria, Maica Domnului Iisus Christos
6.Toti Heruvimii, toti Serafimii şi toţi Sfinţii Îngeri de la Tronul cel Sfânt al Bunului
Dumnezeu;
7.Toti Arhanghelii cunoscuţi şi necunoscuţi ( de noi pământenii ) cu toate oştirile cereşti şi Sfinţii Îngeri;

Preasfântă Treime, Binecuvâtează :
1.Toti şefii cereşti şi toate Sfintele Personalităţi Cereşti;
2.Sfânta Pertutie Divină, care este Consiliul Ceresc Divin de Administrare al întregului Univers;
3.Sfintele Entorii planetare şi galactice care reprezintă puteri spirituale cereşti de menţinere a echilibrului în fiecare planetă, sistem solar sau galaxie;
4.Toţi lucrătorii devotaţi care conlucreză în mod direct şi indirect cu Sfintele Personalităţi Cereşti;
5.Toate personalităţile din Sistemul Ceresc de Întrajutorare al Pământului şi al pământenilor;
6.Pe Ilustrul Heruvim superspecializat Petru-Pascale, şeful Sistemului Ceresc de Întrajutorare al Pământului şi pământenilor;
7.Toţi cei ce vor face ceva pentru întărirea creştinătăţii;

Preasfântă Treime, Binecuvântează:
1.Toţi cei ce luptă cu perseverenţă împotriva răului şi tuturor relelor de orice ordin şi în orice timp;
2.Poporul român, să se lase de toate relele şi fărădelegile lumii acesteia şi să facă voia Ta cea Sfântă;
3.Toţi feciorii şi toate fiicele poporului român, care se vor strădui să meargă pe calea cea sfântă a conlucrărilor cereşti;
4.Toţi cei ce vor lucra în secret pentru Tine, pentru cinstirea tuturor sfinţilor şi tuturor Sfintelor Personalităţi Cereşti;
5.Toţi iubitorii de Dumnezeu şi de cele sfinte, care vor să facă voia Ta cea Sfântă;
6.Noul Ierusalim, care a început a se construi, cel cunoscut şi cel necunoscut;
7.Pe noi toţi ( numele ).
PSALMUL AL OPTELEA

AL SFINTEI TREIMI


Bucură-te, Sfântă Treime, pentru :
1.Evlavia şi smerenia tuturor supuşilor tăi ;
2.Pentru înfăptuirea noului cer Cristoforic ;
3.Coborârea Sfântului Duh ;
4.Înfăptuirea Tării Sfinte Ortodoxe România ;
5.Colaborarea care o au cei aleşi cu Puterile Cereşti ;
6.Dragostea ce o are Domnul Iisus Christos Fiul lui Dumnezeu cel viu pentru noi pământenii;
7.Binecuvântarea ce a fost dată poporului nostru român ;

Bucură-te, Sfântă Treime pentru :
1.Că mulţi s-au lepădat de cele trecătoare ;
2.Darurile ce le primim noi de la Sfintele Personalităţi şi Puteri Cereşti ;
3.Hotărârea ce a luat-o Domnul Iisus Christos pentru reunificarea creştinismului la un loc, aşa cum a fost ;
4.Numele Tău ce este Slăvit în Cer şi pe Pământ ;
5.Toate Sfintele Personalităţi şi Puteri Cereşti la instituirea Tării Sfinte ;
6.Materialele ce se vor inventa de Sfintele Puteri Cereşti pentru construirea noului Ierusalim
7.Toţi aleşii Tăi din neamul nostru românesc şi creştinesc ;

Bucură-te, Sfântă Treime, pentru :
1.Pustnicii, sihastrii şi neajutoraţii care te slăvesc pe Tine ;
2.Marea Lucrare Dumnezeiască din România, care va fi sprijinită în mod solemn de Duhul Sfânt şi de toate Sfintele Personalităţi Divine ;
3.Toţi cei care postesc şi se roagă cu toată evlavia să facă multe fapte bune şi să fie primitori şi iubitori de cele Sfinte ;
4.Toţi aleşi Tăi din Romania care vor face multe cu ajutorul Tău cel Sfânt ;
5.Toţi robii Tăi care au fost vindecaţi de toate bolile lor ştiute şi neştiute de ei cu ajutorul razelor Tale Sfinte ;
6.Toţi cei ce au încredere în cuvântul lui Dumnezeu de avertizare şi binecuvântare ;
7.Cei ce înţeleg Lucrările Tale de actualitate şi fac voia Ta cea Sfântă.PSALMUL AL NOUALEA
AL SFINTEI TREIMI


Preasfântă Treime, miluieşte pe :
1.Toţi robii Tăi cei bolnavi ;
2.Toţi cei căzuţi în păcate ;
3.Toţi cei care au fost blestemaţi ;
4.Toţi cei care se află în închisori închişi pe nedrept ;
5.Toţi cei judecaţi necinstit ;
6.Toţi cei persecutaţi care fac voia Ta cea Sfântă ;
7.Toţi ce ce nu fac voia Ta cea Sfanta ;


Presfântă Treime, miluieşte pe :
1.Toţi păcătoşii, să revină pe calea cea bună ;
2.Toţi fermecătorii şi închinătorii la idoli ;
3.Toţi cei ce nu au ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu ;
4.Toţi cei cu boli şi dureri necunoscute de ei ;
5.Toţi cei neputincioşi, care nu fac voia Ta cea Sfântă ;
6.Toţi cei ce s-au afundat în boli şi păcate ;
7.Toţi cei ce fac apel la Tine ;


Preasfântă Treime, miluieşte pe :
1.Toţi robii Tăi cei păcătoşi ;
2.Toţi cei ce lucrează cu forţele întunecate, care vor să facă numai rău ;
3.Toţi cei ce nu au făcut încă pocăinţă ;
4.Toţi cei neinteresaţi de Dumnezeu ;
5.Toţi necredincioşii şi păcătoşii să se întoarcă pe calea cea bună ;
6.Pe noi, nevrednicii robii Tăi ;
7.Tot neamul nostru românesc.


PSALMUL AL ZECELEA
AL PRESFINTEI TREIMI

Presfânta Treime, salvează :
1.Neamul nostru din gherele ispitei ;
2.Pe noi de ispita diavolui ;
3.Pe toţi cei aflaţi în necazuri mari ;
4.Toţi aleşii Tăi din toată lumea ;
5.Pe toţi cei conduşi de întunecaţii Pământului ;
6.Pe cei împovăraţi de greutăţi ;
7.Pe cei ce se luptă cu duhurile rele ;

Preasfântă Treime, salvează :
1.Pe cei care sunt stăpâniţi de diavol ;
2.Pe cei ce se luptă cu necuraţi vrăjmaşi văzuţi şi nevăzuţi ;
3.Pe cei ce au dureri şi suferinte mari ;
4.Pe toţi păcătoşii şi nevrednicii ;
5.Pe toţi cei bolnavi pe care nu-i pot vindeca doctorii ;
6.Pe cei ce fac apel la Tine ;
7.Pe cei ce nu înţeleg să facă voia Ta ;

Preasfântă Treime salvează :
1.Şi ne izbăveşte de necazurile noastre ;
2.Pe cei ce trebuie să facă voia Ta ;
3.Pe cei ce nu au pe nimeni pe aceasta lume ;
4.Pe cei ce se lupta cu forţele oarbe şi întunecate care vor să facă numai rău ;
5.Pe toţi cei ce s-au lepădat de creştinism ;
6.Pe toţi cei ce ingnoră Cuvântul Domnului notru Iisus Christos, trimis în aceste vremuri ;
7.Neamul nostru românesc, pentru a face voia Ta cea Sfântă.
PSALMUL AL UNSPREZECELEA
AL SFINTEI TREIMI


Preasfântă Treime, purifică şi energizează :
1.Întreg Universul, cu toate galaxiile lui ;
2.Întregul nostru Pământ ;
3.Stratul de ozon de energii negative ;
4.Tot locul unde este poluare chimică ;
5.Tot locul unde este poluare fonică ;
6.Tot locul unde este poluare biologică ;
7.Oceanele, mările, apele curgătoare şi stătătoare de pe întregul Pământ ;

Preasfânta Treime purifică şi energizează :
1.Munţii cu pădurile lor, de pe întregul Pământ ;
2.Dealurile, cu culturile lor, de pe tot Pământul ;
3.Câmpiile cu cerealele lor, de pe întregul Pământ ;
4.Toate locurile care au fost alese pentru Lucrările Sfinte ;
5.Locul unde a început a se construi noul Ierusalim ;
6.Locul unde se construieşte noul Ierusalim cel secret ;
7.Locurile unde a fost mare vărsare de sânge ;

Preasfântă Treime, purifică şi energizează:
1.Sistemul nostru solar cu toate Planetele lui;
2.Toate metalele ce se găsesc în Pământ ;
3.Toate celelalte bogăţii naturale ce se găsesc în Pământ ;
4.Toate locurile din România care au fost călcate de Domnul Iisus Christos când a fost pe Pământ ;
5.Toate locurile din România care au fost călcate de sfântul Apostol Andrei când a fost pe Pământ ;
6.Toate locurile din România care au fost călcate de Sfinţii cunoscuţi şi necunoscuţi de noi când au trăit pe Pământ ;
7.Ţara nostră Sfântă România.


PSALMUL AL DOISPREZECELEA
AL SFINTEI TREIMI

Marire ţie, Sfântă Treime, care ai făcut :
 1. Întregul Univers ;
 2. Cerul şi toate galaxiile ;
 3. Sistemul nostru solar cu toate planetele lui ;
 4. Tote Spiritele Opalice şi Prealuminaţi ;
 5. Toţi Heruvimii, toţi Serafimii şi toţi Sfinţii Îngeri de la Tronul Bunului Dumnezeu ;
 6. Arhanghelii cu oştirile cereşti şi Sfinţii Îngeri ;
 7. Cerurile de la unu la zece, cu Şefii lor Cereşti ;Mariere ţie Sfântă Treime, care ai făcut :
 1. Sfântul Opal, pentru organizarea Întregului Univers ;
 2. Oraşul de aur, unde are Soborul Fecioara Maria, Maica Domnului nostru Iisus Christos
 3. Consiliul Ceresc Divin de Administrare al Întregului Univers ;
 4. Sfintele Entorii planetare şi galactice care reprezintă puteri spirituale cereşti de menţinere a echilibrului în fiecare planetă ;
 5. Toate Lucrările Cereşti ;
 6. Pe om, după chipul şi asemănarea Bunului Dumnezeu ;
 7. Toate după un Plan Divin ;

Marire tie, Sfântă Treime pentru :
 1. Ordinea cea desăvârşită ;
 2. Că ai pus slujitorii Tăi să scrie tot ;
 3. Evanghelia minunată a Domnului Iisus Christos Fiu lui Dumnezeu celui viu ;
 4. Darul ce l-ai dat fiecăruia dintre noi ;
 5. Colaborarea Ta minunată cu toţi aleşii Tăi ;
 6. Viaţa aceasta care este trecătoare ;
 7. Binecuvântarea ce o dai celor de sus, dar şi celor de pe Pământ care au evlavie la Tine.


PSALMUL AL TREISPREZECELEA

AL SFINTEI TREIMIFericit neamul acesta care a pătimit pentru Sfântă Treime ;
Fericită este Ţara aceasta, că Ţară Sfântă a fost aleasă ;
Fericit este poporul român, că de Bunul Dumnezeu a fost ales să facă voia Sa cea Sfântă;
Fericiţi creştinii acestei Ţări care au credinţă adevărată în Sfânta Treime ;
Fericiţi sunt toţi care fac voia Sfintei Treimi şi cred în Lucrările de actualitate ;
Fericiţi vor fi cei ocărâţi şi batjocoriţi din pricina Domnului Iisus Christos ;
Fericiţi sunt strămoşii neamului nostru care s-au rugat la Sfânta Treime ;


Fericiţi sunt toţi Sfinţi Martiri care au pătimit, au fost batjocoriţi şi omorâti pentru Christos ;
Fericiţi sunt toţi Mucenicii şi Mucenitele care au îndurat cu răbdare toate pentru Dumnezeu ;
Fericite sunt toate oştirile cereşti, cu Îngerii Păzitori şi cu Arhanghelii lor că voia Ta cea Sfântă fac ;
Fericiţi sunt Heruvimii cei cu ochi mulţi, Serafimii cei cu sase aripi şi Îngeri cei Maiestuoşi din jurul Tronului Bunului Dumnezeu, care cântă cu drag cântări de mărire, şi de binecuvântare ;
Fericite sunt Puterile Cereşti rugate de Bunul Dumnezeu, să facă Lucrare Sfântă cu cei aleşi în România ;
Fericiţi cei săraci şi neajutoraţi pe Pământ, că Împărăţie în Ceruri vor avea ;
Fericiţi cei ce plâng pentru Christos, că aceia se vor bucura ;

Fericiţi cei cuminţi şi blânzi, că aceia vor moşteni Pământul ;
Fericiţi cei ce fac multe milostenii, că aceia în Împărăţia cerurilor vor ajunge ;
Fericiţi cei ce au inima curată, că aceia vor vedea pe Dumnezeu ;
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este Împărăţia Cerurilor ;
Fericiţi cei ce cred în lucrările de actualitate, că mult ajutor vor avea din partea tuturor Puterilor Cereşti ;
Fericită este Preasfântă Născătorea de Dumnezeu, Fecioara Maria, Maica Domnului Iisus Christos, atunci când noi, creştinii ne rugăm cu bucurie la Ea ;
Fericite sunt toate Spiritele Opalice, împreună cu Marele Guvernator al Întregului Univers, Domnul nostru Iisus Christos, pentru Lucrarea Lor Cerescă ce au făcut.

11.11.2007. Alba Iulia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu